Πολιτική Εγγυήσεων

Σημαντική ειδοποίηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτές:

 • Οι παροχές που παρέχει η BLACK+DECKER στην παρούσα πολιτική εγγύησης του κατασκευαστή ("Πολιτική") είναι συμπληρωματικές προς τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που μπορεί να έχετε βάσει των τοπικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών ή βάσει άλλης σύμβασης. Τίποτα στην παρούσα πολιτική δεν περιορίζει ή επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 • Η περιορισμένη εγγύηση που παρέχεται από εμάς στην παρούσα Πολιτική δεν έχει σκοπό να:
  • αλλάξει ή να αποκλείσει οποιαδήποτε δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία περί καταναλωτών και τα οποία δεν μπορούν νομίμως να τροποποιηθούν ή να αποκλειστούν, ή
  • περιορίσει ή αποκλείσει οποιοδήποτε δικαίωμά σας κατά του προσώπου που σας πούλησε τα προϊόντα, εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει παραβιάσει τη σύμβαση πώλησης που έχει συνάψει μαζί σας.
 • Ειδικότερα, ως καταναλωτής, επωφελείστε νομίμως από μια ελάχιστη διετή νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης από τον πωλητή, όπως ορίζεται στην τοπική νομοθεσία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Η παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ενότητα 1: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης για όλα τα προϊόντα BLACK+DECKER
 • Ενότητα 2: Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις εγγύησης για την εκτεταμένη 5ετή εγγύηση κατασκευής της BLACK+DECKER
 • Ενότητα 3: Όροι εγγύησης για προϊόντα με άδεια χρήσης (“licensed”)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ BLACK+DECKER

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 1 ισχύουν επίσης για τα προϊόντα BLACK+DECKER που αγοράζονται στο πλαίσιο της εκτεταμένης 5ετούς εγγύησης κατασκευαστή, όπως περιγράφεται παρακάτω στην Ενότητα 2.

Η BLACK+DECKER είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει εγγύηση κατασκευής για τους χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι συμπληρωματική και σε καμία περίπτωση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1.1 Εάν το προϊόν BLACK+DECKER παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωματικών υλικών ή κατασκευαστικών ελαττωμάτων, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η BLACK+DECKER εγγυάται την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων ή/και την επισκευή των προϊόντων, χωρίς επιβάρυνση για εσάς, ώστε να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία του πελάτη. Αυτή η εγγύηση ισχύει για όλα τα προϊόντα BLACK+DECKER, εκτός εάν:

 • Τα ελαττώματα προέκυψαν ως αποτέλεσμα εύλογης φθοράς.
 • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
 • Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς, επαγγελματικούς ή μισθωτικούς σκοπούς.
 • Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση, αμέλεια, υπερβολική δύναμη, φορτίο ή μηχανική πρόσκρουση.
 • Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά από ξένα αντικείμενα, ουσίες ή ατυχήματα.
 • Το προϊόν έχει αγοραστεί ως μεταχειρισμένο.
 • Έχουν επιχειρηθεί επισκευές στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

1.2 Η παρούσα εγγύηση δεν μεταβιβάζεται. Είναι διαθέσιμη μόνο στον αρχικό χρήστη του προϊόντος BLACK+DECKER που αγόρασε το προϊόν.

1.3 Μια επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης δεν παρατείνει ούτε ανανεώνει την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης των 2 ετών αρχίζει από την αρχική ημερομηνία αγοράς και λήγει 24 μήνες αργότερα.

2. Υποβολή αξίωσης εγγύησης

2.1 Για να προβείτε σε αξίωση εγγύησης, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επισκευής της BLACK+DECKER στη διεύθυνση www.2helpU.com, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

2.2 Το προϊόν BLACK+DECKER πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών BLACK+DECKER με όλα τα εξαρτήματα πλήρη και με την αρχική απόδειξη αγοράς. Το προϊόν σας πρέπει να φέρει τη σήμανση UKCA ή CE, όπως φαίνεται παρακάτω:

3. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

3.1. Η BLACK+DECKER διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί τις πολιτικές της για τις εγγυήσεις, τις περιόδους και την επιλεξιμότητα των προϊόντων της από καιρό σε καιρό.

3.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Πολιτικής που ισχύουν για την αγορά σας θα είναι αυτοί που ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς σας- σας συνιστούμε να εκτυπώνετε και να κρατάτε ένα αντίγραφο της παρούσας Πολιτικής όταν αγοράζετε ένα προϊόν για μελλοντική αναφορά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ 5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ BLACK+DECKER

Για επιλεγμένα προϊόντα BLACK+DECKER, η εγγύηση κατασκευής της BLACK+DECKER για το προϊόν σας που αναφέρεται στην Ενότητα 1 ανωτέρω μπορεί να παραταθεί από 2 έτη σε 5 έτη από την ημερομηνία αγοράς, με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις:

1. Τύπος προϊόντος

Τα ακόλουθα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα επέκτασης σε 5ετή εγγύηση κατασκευής:

Αριθμός καταλόγου εργαλείου
(όπως αναγράφεται στο προϊόν)
Περιγραφή
BCD382D1XC-GB Τρυπάνι 18V με 1 X 2.0Ah μπαταρία, φορτιστή 1A σε χαρτοκιβώτιο
BCD382D1XC-QW Τρυπάνι 18V με 1 X 2.0Ah μπαταρία, φορτιστή 1A σε χαρτοκιβώτιο
BCD382D1XC-XE Τρυπάνι 18V με 1 X 2.0Ah μπαταρία, φορτιστή 1A σε χαρτοκιβώτιο
BCD382D1XK-GB Τρυπάνι 18V με μπαταρία 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD382D1XK-QW Τρυπάνι 18V με μπαταρία 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD382D1XK-XE Τρυπάνι 18V με μπαταρία 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD382D2XK-GB Τρυπάνι 18V με μπαταρίες 2 X 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD382D2XK-QW Τρυπάνι 18V με μπαταρίες 2 X 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD382D2XK-XE Τρυπάνι 18V με μπαταρίες 2 X 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD382XN-XE Τρυπάνι 18V δύο ταχυτήτων (Σκέτο Σώμα)
BCD382XN-XJ Τρυπάνι 18V δύο ταχυτήτων (Σκέτο Σώμα)
BCD383D1XC-GB Κρουστικό Τρυπάνι 18V με 1 X 2.0Ah μπαταρία, φορτιστή 1A σε χαρτοκιβώτιο
BCD383D1XC-QW Κρουστικό Τρυπάνι 18V με 1 X 2.0Ah μπαταρία, φορτιστή 1A σε χαρτοκιβώτιο
BCD383D1XC-XE Κρουστικό Τρυπάνι 18V με 1 X 2.0Ah μπαταρία, φορτιστή 1A σε χαρτοκιβώτιο
BCD383D1XK-GB Κρουστικό Τρυπάνι 18V με μπαταρία 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD383D1XK-QW Κρουστικό Τρυπάνι 18V με μπαταρία 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD383D1XK-XE Κρουστικό Τρυπάνι 18V με μπαταρία 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD383D2XK-GB Κρουστικό Τρυπάνι 18V με μπαταρίες 2 X 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD383D2XK-QW Κρουστικό Τρυπάνι 18V με μπαταρίες 2 X 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD383D2XK-XE Κρουστικό Τρυπάνι 18V με μπαταρίες 2 X 2.0Ah, φορτιστή 1A σε κιτ κουτί
BCD383XN-XE Κρουστικό Τρυπάνι 18V δύο ταχυτήτων (Σκέτο Σώμα)
BCD383XN-XJ Κρουστικό Τρυπάνι 18V δύο ταχυτήτων (Σκέτο Σώμα)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο των προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η 5ετής εγγύηση κατασκευής ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν αποφασίσουμε ότι ένα προϊόν δεν επωφελείται πλέον από την 5ετή εγγύηση κατασκευής, θα εξακολουθήσουμε να εκπληρώνουμε τις αξιώσεις εγγύησης για το εν λόγω προϊόν και θα τιμήσουμε την παρατεταμένη περίοδο εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ήδη καταχωρηθεί για την 5ετή εγγύηση κατασκευής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής . Σας συνιστούμε να εκτυπώνετε και να κρατάτε ένα αντίγραφο της παρούσας πολιτικής όταν αγοράζετε ένα προϊόν που υπόκειται στην 5ετή εγγύηση κατασκευής για μελλοντική αναφορά.

2. Καταχώρηση του προϊόντος

2.1. Για να επωφεληθείτε από αυτή την 5ετή κατασκευαστική εγγύηση, το προϊόν πρέπει να καταχωρηθεί από τον αρχικό χρήστη του προϊόντος BLACK+DECKER εντός 4 εβδομάδων από την αγορά στο www.blackanddecker.eu/5. (Απαιτούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη του προϊόντος BLACK+DECKER, ο αριθμός καταλόγου του εργαλείου και ο κωδικός ημερομηνίας). Μετά την εγγραφή, οι χρήστες θα λάβουν ένα πιστοποιητικό εγγραφής για το προϊόν, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι επωφελείται από αυτή την 5ετή εγγύηση κατασκευής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί ή να σας αποσταλεί με email για τα αρχεία σας.

3. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

3.1. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα 1 ανωτέρω ισχύουν εξίσου για τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της 5ετούς εγγύησης κατασκευής σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 2.

3.2. Η παρούσα εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Είναι διαθέσιμη μόνο στον αρχικό χρήστη του προϊόντος BLACK+DECKER που έχει αγοράσει και καταχωρίσει το προϊόν όπως προσδιορίζεται παραπάνω.

3.3. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης δεν παρατείνει ούτε ανανεώνει την περίοδο εγγύησης. Η 5ετής περίοδος εγγύησης αρχίζει από την αρχική ημερομηνία αγοράς και λήγει 60 μήνες αργότερα.

4. Υποβολή αξίωσης εγγύησης

4.1. Για να προβείτε σε αξίωση εγγύησης, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 (Υποβολή αξίωσης εγγύησης) της ενότητας 1 ανωτέρω.

4.2 Εκτός από την απόδειξη αγοράς, θα πρέπει να προσκομίσετε στον πωλητή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ένα έγκυρο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εγγύησης 5 ετών της BLACK+DECKER για να διεκδικήσετε την εγγύηση κατασκευής 5 ετών. Το πιστοποιητικό αυτό θα σας παρασχεθεί κατά την ηλεκτρονική καταχώριση του προϊόντος (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 της ενότητας 2 ανωτέρω).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (“licensed”)

Η BLACK+DECKER έχει παραχωρήσει στα ακόλουθα προϊόντα την άδεια κατασκευής και πώλησης με τις αναφερόμενες εγγυήσεις κατασκευής, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την εγγύηση κατασκευής 2 ετών της BLACK+DECKER που παρατίθεται στην ενότητα 1 ανωτέρω, για τις ακόλουθες περιόδους εγγύησης:

 • Χειροκίνητος εξοπλισμός καθαρισμού: Εγγύηση κατασκευής 5 ετών
 • Ηλεκτρικές θερμάστρες και ηλεκτρικά ψυγεία: 2 έτη Εγγύηση κατασκευής
 • Μικρές οικιακές συσκευές: 2 έτη Εγγύηση κατασκευής
 • Μπάρες ρεύματος και καλώδια προέκτασης: Εγγύηση κατασκευής 2 ετών
 • Ηλεκτρικά πλυστικά πίεσης: 1 έτος Εγγύηση κατασκευής
 • Ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στερεών: 1 έτος Εγγύηση κατασκευής
 • Ηλεκτρικές αντλίες: Εγγύηση κατασκευής 1 έτος
 • Εργαλεία κήπου: 1 έτος Εγγύηση κατασκευής

Η εγγύηση για τα εν λόγω προϊόντα με άδεια χρήσης είναι πρόσθετη σε τυχόν νομικά δικαιώματα και ένδικα μέσα που μπορεί να έχετε βάσει της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών ή βάσει άλλης σύμβασης.