Όροι χρήσης (των ιστοτόπων BLACK+DECKER)

 

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο blackanddecker.gr που διαχειρίζεται η STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε, της οποίας η επίσημη έδρα είναι ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 7 & ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 159, ΓΛΥΦΑΔΑ, 166 74, ΕΛΛΑΔΑ. Η χρήση από μέρους σας του ιστότοπου blackanddecker.gr υπόκειται σε και διέπεται από τις παρούσες συνθήκες. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά. Η STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε, καλούμενη στο εξής "Black & Decker"), StanleyBlack&Decker Europe καλούμενη στο εξής SBDK, οι θυγατρικές της και άλλες εταιρείες εντός του ομίλου παρέχουν τον ιστότοπο blackanddecker.gr και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον ιστότοπο blackanddecker.eu βάσει αυτών των συνθηκών.

1. Συμφωνία

Η πρόσβαση σε και η χρήση αυτού του ιστοτόπου και των πληροφοριών, υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστοτόπου υπόκεινται σε όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και κανονισμούς και στους παρόντες Όρους χρήσης. Με την πρόσβασή σας σε αυτό τον ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους χρήσης οι οποίοι συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Αν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν πρέπει να αντιγράψετε κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου σε κανένα μέσον. Οι παρόντες Όροι χρήσης μπορούν να τροποποιούνται κατά καιρούς από μέρους μας χωρίς ιδιαίτερη γνωστοποίηση προς εσάς. Οι πιο ενημερωμένοι Όροι χρήσης θα αναρτώνται στον ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε πάντα αυτούς τους Όρους χρήσης πριν τη χρήση του ιστότοπου για να βεβαιώνεστε ότι έχετε τρέχουσα κατανόηση των Όρων χρήσης υπό τους οποίους έχετε την άδεια πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο. Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους όρους χρήσης μέσω του Internet, μπορούμε να παρέχουμε ένα αντίγραφο των πιο πρόσφατων Όρων χρήσης μέσω e-mail κατόπιν αιτήματός σας. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ), ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΟΠΟΥ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

2. Ανήλικοι

Ο παρών ιστότοπος είναι ένας επιχειρηματικός και επαγγελματικός ιστότοπος. Από τη φύση του αυτή, δεν προορίζεται για παιδιά ή ανηλίκους.

3. Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες

Όλες οι αναφορές σε αυτό τον ιστότοπο σε πληροφορίες, υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες, έχουν εφαρμογή σε πληροφορίες, υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στις χώρες ή δικαιοδοσίες που καθορίζονται σχετικά με αυτές τις πληροφορίες μόνο, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Τίποτα σε αυτό τον ιστότοπο δεν συνιστά προσφορά αγοράς ή πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών μας σε καμία δικαιοδοσία. Ο παρών ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.

4. Συγκατάθεση στην πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων

Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της Πολιτικής Ιδιωτικότητας  και ότι συμφωνείτε με αυτήν. Με την εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό αναρτάτε ή μεταδίδετε σε μας μέσω του Internet είναι, και θα τυγχάνει μεταχείρισης ως μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά η οποία θα θεωρείτο ποινικό αδίκημα ή παράβαση οποιουδήποτε νόμου. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να παρακολουθούμε τις επικοινωνίες σας μαζί μας είτε μέσω ταχυδρομείου, φωνής, φαξ, e-mail είτε μέσω οποιασδήποτε μορφής μετάδοσης για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, ασφάλειας και άλλων επιχειρηματικών αναγκών. Ανεξαρτήτων των προηγουμένων όρων, όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε μας ως αποτέλεσμα του παρόντος ιστότοπου θα τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνης με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της εταιρείας μας.

5. Κυριότητα

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ο παρών ιστότοπος και ο σχεδιασμός, τα κείμενα, το περιεχόμενο, η επιλογή και διαρρύθμιση των στοιχείων, η οργάνωση, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η σύνταξη, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον παρόντα ιστότοπο ("Στοιχεία") προστατεύονται βάσει των εφαρμόσιμων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων (που περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, αυτά της πνευματικής ιδιοκτησίας) και αποτελούν ιδιοκτησία της Black & Decker και της [SBDK] ή συμπεριλαμβάνονται με την άδεια του ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων και προστατεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Η ανάρτηση οποιωνδήποτε τέτοιων Στοιχείων στον ιστότοπο δεν συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτά τα Στοιχεία. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε τέτοια Στοιχεία προβάλλονται μέσω του παρόντος ιστότοπου. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, κανένα από αυτά τα Στοιχεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευτεί, ληφθεί σε υπολογιστή, τροποποιηθεί, παρουσιαστεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των ηλεκτρονικών, μηχανικών, φωτοαντιγραφικών, εγγραφής ή άλλων, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από μέρους μας. Δια της παρούσης επιτρέπεται στην έκταση που χρειάζεται η νόμιμη πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου και/ή των πληροφοριών, υλικών, προϊόντων και/ή των υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτόν για προβολή, ηλεκτρονική λήψη, αρχειοθέτηση και εκτύπωση, τμημάτων του παρόντος ιστότοπου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιήσετε τα Στοιχεία και ότι θα τηρήσετε κάθε γνωστοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχεται στα Στοιχεία. Η άδεια αυτή λήγει αυτόματα σε περίπτωση παραβίασης από μέρους σας οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης.

6. Εμπορικά σήματα

Τα λογότυπα BLACK+DECKER™ και Black & Decker® , όλες οι ονομασίες προϊόντων (που περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς περιορισμό, τα σήματα QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), όλοι οι τίτλοι σελίδων, όλα τα ειδικά γραφικά, όλα τα εικονίδια κουμπιών, όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα και/ή εμπορικά χαρακτηριστικά εμφάνισης / παρουσίασης της StanleyBlack&Decker (τα "Σήματα"). Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων, επωνυμίες εταιρειών, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, και/ή εμπορικά χαρακτηριστικά εμφάνισης / παρουσίασης που αναφέρονται, εμφανίζονται, παρατίθενται ή δηλώνονται με οποιονδήποτε τρόπο στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Συμφωνείτε να μην εμφανίζετε ή χρησιμοποιείτε τα Σήματα με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας. Συμφωνείτε να μην εμφανίζετε ή χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων, επωνυμίες εταιρειών, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και/ή εμπορικά χαρακτηριστικά εμφάνισης / παρουσίασης άλλων ιδιοκτητών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια τέτοιων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή κακή χρήση των Σημάτων ή άλλων εμπορικών σημάτων, ονομασιών προϊόντων, επωνυμιών εταιρειών, λογοτύπων, σημάτων υπηρεσιών και/ή εμπορικών χαρακτηριστικών εμφάνισης / παρουσίασης και οποιωνδήποτε άλλων υλικών περιέχονται στο παρόν, εκτός όπως επιτρέπεται στο παρόν.

7. Αποποίηση ευθύνης για υπερσυνδέσμους

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και/ή διαφημίσεις που κατευθύνουν σε άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειριζόμαστε εμείς και επιπλέον συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται μη σχετιζόμενες εταιρείες και πρόσωπα ("ιστότοπος τρίτων"). Μια διαφήμιση ενός ιστότοπου ή ένας σύνδεσμος προς έναν ιστότοπο τρίτων, δεν υπονοεί ότι εγκρίνουμε, υποστηρίζουμε ή δεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τον εν λόγω ιστότοπο τρίτων, για το περιεχόμενό του ή για τη χρήση του ή για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τις εκφραζόμενες απόψεις, τις πολιτικές ιδιωτικότητας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών των συνδέσμων ή διατίθενται μέσω αυτών των πόρων ή εμφανίζονται στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων, ούτε για τις όποιες ζημίες ή απώλειες, έμμεσες ή άμεσες, προκαλούνται ή φέρεται ότι προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της επίδειξης εμπιστοσύνης από μέρους σας στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων ή για οποιαδήποτε αγορά στην οποία έχετε προβεί από ιστότοπους τρίτων πωλητών. Οι εν λόγω ιστότοποι τρίτων δεν διερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται από εμάς για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν προβάλλουμε κανέναν απολύτως ισχυρισμό και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, υπονοούμενη ή άλλη, σχετικά με οποιουσδήποτε ιστότοπους μπορείτε να προσπελάσετε μέσω του παρόντος ιστότοπου, και το περιεχόμενο αυτών ή τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των εν λόγω ιστοτόπων. Αν αποφασίσετε την έξοδο από τον ιστότοπό μας και αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους άλλους ιστότοπους, ενεργείτε με δική σας ευθύνη. Κατά τη χρήση τέτοιων ιστοτόπων, θα ισχύουν για σας όλοι οι κανόνες, οι πολιτικές (περιλαμβανομένων των πολιτικών ιδιωτικότητας) και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτών των ιστοτόπων.

8. Σύνδεσμοι από άλλους ιστότοπους

Απαγορεύεται κάθε σύνδεσμος προς τον παρόντα ιστότοπο χωρίς την έγγραφη άδειά μας. Ανεξαρτήτως της εξουσιοδότησης προς σύνδεση με τον παρόντα ιστότοπο, απαγορεύεται η σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη σελίδα εκτός της αρχικής σελίδας. Τα άτομα που παρέχουν πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο μέσω σύνδεσης από άλλον ιστότοπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τις εκφραζόμενες απόψεις, τις πολιτικές ιδιωτικότητας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του αρχικού ιστότοπου ή που διατίθενται μέσω αυτού, και για οποιουσδήποτε ισχυρισμούς γίνονται ή οποιεσδήποτε εντυπώσεις δημιουργούνται σχετικά με τη Black & Decker. Η εξουσιοδότηση από μέρους μας για σύνδεση στον παρόντα ιστότοπο παρέχεται χωρίς την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης από μέρους μας σχετικά με τέτοιους συνδέσμους, και με το παρόν αποποιούμαστε οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αποσύρουμε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση για σύνδεση στον παρόντα ιστότοπο οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οποιοσδήποτε παρέχει πρόσβαση στον ή πληροφορίες για τον παρόντα ιστότοπο, είτε μέσω συνδέσμου ή μέσω άλλου τρόπου, είναι υπεύθυνος να επισημάνει τους παρόντες Όρους χρήσης στο άτομο που λαμβάνει τέτοια πρόσβαση ή πληροφορία. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για μας.

9. Μη παροχή εγγυήσεων

Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η BLACK & DECKER, [Η SBDK] ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, Η BLACK & DECKER, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η BLACK & DECKER, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (Α) ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, (Β) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ, (Γ) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, (Δ) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ (Ε) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ. Αποτελεί δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε (ή να λάβετε επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με) την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, απόψεων και άλλων υλικών του παρόντος ιστότοπου ή όποιου άλλου ιστότοπου με τον οποίο αυτός συνδέεται. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή την αποποίηση ορισμένων εγγυήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ορισμένες από αυτές τις αποποιήσεις ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε σας. Δεν επιζητούμε την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης σε κανένα βαθμό για θάνατο ή σωματικές βλάβες προκαλούμενες από αμέλεια ή για ψευδείς ισχυρισμούς. Τυχόν νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτή, δεν επηρεάζονται από το παρόν.

10. Αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΜΕΙΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΙΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΥΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΙΟΥΣ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ Η ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΥΡΟ Ή ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΤΟΤΕ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ BLACK & DECKER, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ, ΥΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100€. ΔΕΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

11. Αποζημίωση και απαλλαγή από την ευθύνη

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να απαλλάσσετε εμάς καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους μας από κάθε αξίωση, ευθύνη, απώλεια, δαπάνη ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που σχετίζονται με την παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων χρήσης ή με την πρόσβασή σας ή τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτόν.

12. Άδεια και πρόσβαση τον ιστότοπο

Η Black & Decker [και η SBDK] σας χορηγεί μια περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος ιστότοπου και όχι ηλεκτρονικής λήψης (πέραν της προσωρινής αποθήκευσης σελίδων) ή τροποποίησής του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε μέρους του, εκτός εάν έχετε την έγγραφη συγκατάθεση της Black & Decker [και/ή της SBDK]. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει κανένα δικαίωμα μεταπώλησης ή εμπορικής χρήσης του παρόντος ιστότοπου ή των περιεχομένων του, κανένα δικαίωμα συλλογής οποιωνδήποτε καταλόγων προϊόντων και περιγραφών τιμών, κανένα δικαίωμα παράγωγης χρήσης του παρόντος ιστότοπου ή των περιεχομένων του, κανένα δικαίωμα ηλεκτρονικής λήψης ή αντιγραφής πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή κανένα δικαίωμα για χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συγκέντρωσης και εξαγωγής δεδομένων. Ο παρών ιστότοπος ή οποιοδήποτε τμήμα του δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να ανατυπωθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, μεταπωληθεί, να προσπελαστεί ή να τύχει άλλης εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό εκτός με την έγγραφη συγκατάθεση της Black & Decker.

13. Τροποποίηση και διαχωρισμός

Η Black & Decker [και η SBDK] επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, διορθώνει, διαγράφει, να αναστέλλει ή διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τη λειτουργία σε αυτό τον ιστότοπο (ή οποιοδήποτε μέρος του) και/ή τις πληροφορίες, τα υλικά, τα προϊόντα και /ή τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου (ή οποιουδήποτε μέρους του) με ή χωρίς προειδοποίηση. Αυτές οι συνθήκες ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις [28 Αυγούστου 2016] . Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιουσδήποτε τρίτους για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, διόρθωση, διαγραφή, αναστολή ή διακοπή λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου. Αν οποιαδήποτε από τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας θεωρηθεί αβάσιμη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε αυτή θα θεωρηθεί μεμονωμένη περίπτωση και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων συνθηκών. Η μη άσκηση ή εφαρμογή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης από μέρους της Black & Decker [και/ή της SBDK] δεν θα συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή ρήτρας.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Ο έλεγχος και η λειτουργία του παρόντος ιστότοπου γίνεται από την Black & Decker [και τη SBDK] από τα γραφεία της στην Eλλάδα. Ο σχηματισμός, η ύπαρξη, η δομή, η εκτέλεση, η εγκυρότητα από κάθε άποψη ανεξαρτήτως των παρουσών συνθηκών ή οποιουδήποτε άλλου όρου των εν λόγω συνθηκών ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς σχετικά με τα υλικά που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας. Τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση οποιωνδήποτε διενέξεων προκύψουν από ή σε σύνδεση με αυτούς τις παρούσες συνθήκες ή τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Συμφωνείτε αμετάκλητα να αποδεχθείτε την αποκλειστική δικαιοδοσία της νομοθεσία της Ελλάδας. Ανεξαρτήτως των προηγουμένων, διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε νομικές διαδικασίες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πιστεύουμε ότι λαμβάνει χώρα ή προέρχεται η παραβίαση της παρούσας συμφωνίας. Η πρόσβαση σε ή χρήση του παρόντος ιστότοπου ή των πληροφοριών, υλικών, προϊόντων και/ή υπηρεσιών στον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να απαγορεύονται από το νόμο σε ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες. Εσείς φέρετε την ευθύνη συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους της χώρας από την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν προβάλλουμε κανένα ισχυρισμό ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15. Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι χρήσης περιέχουν την πλήρη μεταξύ μας συμφωνία όσον αφορά στον παρόντα ιστότοπο και κανένας ισχυρισμός, δήλωση, παρακίνηση γραπτή ή προφορική, που δεν περιέχεται στο παρόν δεν δεσμεύει κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Η μη εφαρμογή από μέρους μας οποιασδήποτε ρήτρας στους παρόντες Όρους χρήσης δεν θα θεωρείται ως αποποίηση της εν λόγω ρήτρας ούτε του δικαιώματος για την εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας. Αν οποιαδήποτε ρήτρα στους παρόντες Όρους χρήσης θεωρηθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι αντίθετη με την νομοθεσία, η εν λόγω ρήτρα θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευτεί με τρόπο ώστε να επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους της αρχικής ρήτρας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, και οι υπόλοιπες ρήτρες των παρόντων Όρων χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

16. Παραίτηση από δικαίωμα

Η παράλειψη της Black & Decker [και/ή της SBDK] σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε ρήτρας των Όρων χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα προβλέπεται στο παρόν, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από την εν λόγω ρήτρα ή το εν λόγω δικαίωμα. Όλες οι παραιτήσεις από δικαιώματα πρέπει να είναι έγγραφες. Εκτός αν η έγγραφη παραίτηση από δικαίωμα περιέχει ρητή δήλωση για το αντίθετο, καμία παραίτηση από δικαίωμα της Black & Decker [και/ή της SBDK] σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε ρήτρας στους παρόντες Όρους χρήσης ή με οποιοδήποτε δικαίωμα προβλέπεται στο παρόν δεν θα θεωρείται παραίτηση από δικαίωμα σχετικά με συνεχιζόμενη ή επόμενη παραβίαση τέτοιας ρήτρας, ή παραίτηση από την ίδια τη ρήτρα, ή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει των παρόντων Όρων χρήσης.

17. Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους χρήσης ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας στην STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε, ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 7 & ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 159, ΓΛΥΦΑΔΑ, 166 74, ΕΛΛΑΔΑ, ή στέλνοντάς μας e-mail στη διεύθυνση info@blackdecker.gr.