Καταθέστε την ιδέα σας

Διαδικασία εξωτερικής υποβολής της BLACK+DECKER®

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των εξωτερικά υποβαλλόμενων προτάσεων. Ως εταιρεία είμαστε κατ’ αρχάς πολύ ευτυχείς ου είμαστε σε θέση να αξιολογούμε ιδέες σε σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις μας, υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Η ιδέα πρέπει να είναι καινοτόμα.

  • Η ιδέα πρέπει να έχει κατοχυρωθεί ή να υπάρχει πρόβλεψη για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας.

  • Η ιδέα πρέπει να είναι σχετική με τις δραστηριότητές μας.

  • Η ιδέα πρέπει να είναι οικονομικά εφικτή από άποψη κατασκευής και αγοράς.

  • Η ιδέα πρέπει, κατά την άποψη μας, να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών μας.

  • Θα αξιολογήσουμε την πρόταση σας ανοιχτά, σε μη απόρρητες συνθήκες.

  • Η ιδέα πρέπει να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων - δεν δεχόμαστε πλέον ιδέες μέσω ταχυδρομείου.

Όπως αναφέρεται παραπάνω, αξιολογούμε μόνο ιδέες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας. Αυτός, κατά την γνώμη μας, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι η πνευματική ιδιοκτησία σας απολαμβάνει τη μέγιστη προστασία. Εάν δεν έχετε υποβάλλει ακόμη αίτηση για την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας σας, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών. Πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://www.epo.org/

Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τα δικαιώματα σας και σας εμποδίζει να προχωρήσετε στη δημοσιοποίηση της ιδέας σας πριν την διασφαλίσετε.

Η απόφαση να υποβάλετε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εναπόκειται εξ ολοκλήρου σε εσάς και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή υπονοούμενη, ότι η Stanley Black & Decker θα ενδιαφερθεί για την αίτησή σας.

Εάν επιλέξτε να υποβάλετε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σας ενθαρρύνουμε να επισκεφθείτε ξανά αυτόν τον ιστότοπο και να υποβάλετε την ιδέα σας ηλεκτρονικά, αφού παραλάβετε μια απόδειξη συμπλήρωσης από το Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Με την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης σας μας παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να πραγματοποιήσουμε έναν αρχικό έλεγχο σε ανοιχτή βάση. Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε ψηφιακές πηγές, όπως βίντεο, εικόνες ή έγγραφα, αρκεί κάθε αρχείο να μην υπερβαίνει τα 3 ΜΒ.

Εάν έχετε ήδη υποβάλλει αίτηση ευρεσιτεχνίας και έχετε την απόδειξη συμπλήρωσης από το Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πατήστε την παρακάτω σύνδεση για να συνδεθείτε και να ξεκινήσετε την διαδικασία υποβολής της ιδέας σας.