Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα

  • Removable, easy to fill water tank – just add tap water. In-built water filtering system protects the steam-mop™ from limescale for longer life
  • Safe to use on all sealed floor surfaces thanks to AutoSelect™ technology. Select your floor type, the right amount of steam is released and floors will dry in seconds
  • Kills 99.9% of germs and bacteria without the need for chemicals
  • Ðåñéóôñïöéêüò ìç÷áíéóìüò 180⁰ - ÐåñéóôñÝöåé ôçí êåöáëÞ ôïõ áôìïêáèáñéóôÞ êÜíïíôáò ìáíïýâñåò ãýñï áðü Ýðéðëá êáé óôåíÜ ðåñÜóìáôá.
  • Ready to use in 30 seconds
  • Lift&Reach™ delta floor head allows you to access tight corners
Black and Decker - EL EPP Steam Mop - FSM1616

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τύπος Προϊόντος Steam-Mop
Χρήση Καθαρισμός Δαπέδου
Τύπος Δαπέδου Για όλα τα ξύλινα πατώματα
Ενεργειακή Κλάση 1600 W
Βάρος 2.7 κιλά
Μήκος καλωδίου 5 μέτρα
?nuiio Aiaiii?o 30 sec
Επιθέματα Μικροϊνών 2
Χρώμα ¢óðñï
Ic?aieoiuo Aoiiy Αυτόματος Ατμός
Eae?aei ?io a?aeaoean?iaoae ayeiea Όχι
?iaaeic Ianiy Όχι
Oyoocia Anti calc Ναι
?iaaeic aai?oiaoio ianiy Όχι
Ony?a aea enYiaoia ooii oi??i Όχι
Aeaeu?oco On/off Ναι
Χρήσεις
  • Ãéá âáèý êáèáñéóìü óå üëá ôá óêëçñÜ ðáôþìáôá.
Περιλαμβάνει
  • Standard pad[el]
  • Delta pad

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αξιολογήσεις για το προϊόν.