Νο. Μοντέλου FSM1615

1600w Steam Mop ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕ 6Μ ΚΑΛΩΔΙΟ 2 ΠΑΝΑΚΙΑ

Που να το αγοράσω;

Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα

  • Óïýðåñ èåñìáéíüìåíï áôìü ðïõ óçìáßíåé ðùò ôï ðáôþìáôá èá óôåãíþóåé óå ëßãá äåõôåñüëåðôá.
  • Ðåñéóôñïöéêüò ìç÷áíéóìüò 180⁰ - ÐåñéóôñÝöåé ôçí êåöáëÞ ôïõ áôìïêáèáñéóôÞ êÜíïíôáò ìáíïýâñåò ãýñï áðü Ýðéðëá êáé óôåíÜ ðåñÜóìáôá.
Black and Decker - 1600w Steam Mop   6  2  - FSM1615

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τύπος Προϊόντος Steam-Mop
Χρήση Καθαρισμός Δαπέδου
Τύπος Δαπέδου Για όλα τα ξύλινα πατώματα
Ενεργειακή Κλάση 1300 W
Βάρος 2.7 κιλά
Μήκος καλωδίου 6 μέτρα
?nuiio Aiaiii?o 30 sec
Επιθέματα Μικροϊνών 2
Χρώμα ¢óðñï
Ic?aieoiuo Aoiiy Αυτόματος Ατμός
Όρθια Τοποθέτηση Όχι
Eae?aei ?io a?aeaoean?iaoae ayeiea No
?iaaeic Ianiy No
Oyoocia Anti calc Yes
?iaaeic aai?oiaoio ianiy No
Ony?a aea enYiaoia ooii oi??i No
Aeaeu?oco On/off Ναι
Variable Steam No
Stream Temperature 85 °C
Steam Cleaner Type Not Classified
Χρόνος λειτουργίας 14 min
Χρήσεις
  • Ãéá âáèý êáèáñéóìü óå üëá ôá óêëçñÜ ðáôþìáôá.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αξιολογήσεις για το προϊόν.