Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα

  • Ðåñéóôñïöéêüò ìç÷áíéóìüò 180⁰ - ÐåñéóôñÝöåé ôçí êåöáëÞ ôïõ áôìïêáèáñéóôÞ êÜíïíôáò ìáíïýâñåò ãýñï áðü Ýðéðëá êáé óôåíÜ ðåñÜóìáôá.
  • Removable, easy to fill water tank – just add tap water. In-built water filtering system protects the steam-mop™ from limescale for longer life[el]
  • Safe to use on all sealed floor surfaces thanks to AutoSelect™ Technology. Select your floor type, the right amount of steam is released and floors will dry in seconds.[el]
  • Kills 99.9% of germs and bacteria without the need for chemicals[el]
Black and Decker - EL EPP Steam Mop - BDS1616R

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τύπος Προϊόντος Steam-Mop
Χρήση Καθαρισμός Δαπέδου
Τύπος Δαπέδου Για όλα τα ξύλινα πατώματα
Ενεργειακή Κλάση 1600 W
Βάρος 2.7 κιλά
Μήκος καλωδίου 5 μέτρα
?nuiio Aiaiii?o 30 sec
Επιθέματα Μικροϊνών 2
Αρ. Συμπεριλαμβανόμενων Αξεσουάρ 1
Χρώμα ¢óðñï
Ic?aieoiuo Aoiiy AutoSelect™
Όρθια Τοποθέτηση Όχι
Eae?aei ?io a?aeaoean?iaoae ayeiea No
?iaaeic Ianiy No
Oyoocia Anti calc Yes
?iaaeic aai?oiaoio ianiy Όχι
Ony?a aea enYiaoia ooii oi??i Όχι
Aeaeu?oco On/off Ναι
Variable Steam Yes
Breakable (Fragile) No
Stream Temperature 85 °C
Steam Cleaner Type Not Classified
Χρόνος λειτουργίας 14 min
Χρήσεις
  • Ãéá âáèý êáèáñéóìü óå üëá ôá óêëçñÜ ðáôþìáôá.
Περιλαμβάνει
  • 2 x Standard pads[el]
  • 1x carpet glider[el]

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αξιολογήσεις για το προϊόν.