Νο. Μοντέλου FSM1615

1600w Steam Mop ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕ 6Μ ΚΑΛΩΔΙΟ 2 ΠΑΝΑΚΙΑ

Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα

  • Óïýðåñ èåñìáéíüìåíï áôìü ðïõ óçìáßíåé ðùò ôï ðáôþìáôá èá óôåãíþóåé óå ëßãá äåõôåñüëåðôá.
  • Ðåñéóôñïöéêüò ìç÷áíéóìüò 180⁰ - ÐåñéóôñÝöåé ôçí êåöáëÞ ôïõ áôìïêáèáñéóôÞ êÜíïíôáò ìáíïýâñåò ãýñï áðü Ýðéðëá êáé óôåíÜ ðåñÜóìáôá.
Black and Decker - 1600w Steam Mop   6  2  - FSM1615

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τύπος Προϊόντος Steam-Mop
Χρήση Καθαρισμός Δαπέδου
Τύπος Δαπέδου Για όλα τα ξύλινα πατώματα
Ενεργειακή Κλάση 1300 W
Βάρος 2.7 κιλά
Χωρητικότητα Δεξαμενής Νερού 350 ml
Μήκος καλωδίου 6 μέτρα
?nuiio Aiaiii?o 30 sec
Επιθέματα Μικροϊνών 2
Χρώμα ¢óðñï
Ic?aieoiuo Aoiiy Αυτόματος Ατμός
Όρθια Τοποθέτηση No
Eae?aei ?io a?aeaoean?iaoae ayeiea No
?iaaeic Ianiy No
Oyoocia Anti calc Yes
?iaaeic aai?oiaoio ianiy No
Ony?a aea enYiaoia ooii oi??i No
Aeaeu?oco On/off Yes
Χρήσεις
  • Ãéá âáèý êáèáñéóìü óå üëá ôá óêëçñÜ ðáôþìáôá.

Δεν υπάρχουν κριτικές στη γλώσσα σας.