Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα

  • Χρησιμοποιήστε το πριν το τρύπημα
  • Συνεχής προειδοποίηση ενεργών καλωδίων.
  • Οπτική και ηχητική προειδοποίηση
  • Πολυανιχνευτής ξύλου, μεταλλικών σωλήνων και ενεργών καλωδίων.
Black and Decker -        - BDS300

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τύπος Προϊόντος Ανιχνευτής
Τύπος Ανίχνευσης Καρφί, Μέταλλο, ΑC Καλώδια
Βάθος ανίχνευσης ενεργών καλωδίων 50 χιλ.
Βάθος Ανίχνευσης Ξύλου 19 χιλ.
Βάθος ανίχνευσης μεταλλικών σωλήνων 50 χιλ.
Βάθος ανίχνευσης χαλκοσωλήνων 25 χιλ.
Ενεργειακή Κλάση 9V Αλκαλική
Χρήσεις
  • Χρησιμοποιήστε το πριν το τρύπημα

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αξιολογήσεις για το προϊόν.