Η εταιρική στρατηγική της Stanley Black & Decker μας προκαλεί να κατανοήσουμε, να παρακολουθήσουμε και να μειώνουμε συνεχώς τον αντίκτυπο που έχουμε στο περιβάλλον. Η κουλτούρα ECOSMART μας βοηθά να αναγνωρίσουμε νέες περιβαλλοντικές στρατηγικές που εξασφαλίζουν ότι είμαστε μπροστά από τις κλιματικές αλλαγές και μειώνουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο σε όλες τις λειτουργίες μας.

Έλλειψη νερού

Η παγκόσμια στρατηγική για το νερό έχει σχεδιαστεί για την βελτίωση των υγρών ρύπων, την μείωση της κατανάλωσης νερού και για την καλύτερη προετοιμασία για τις μελλοντικές επιπτώσεις της έλλειψης νερού. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την διαχείριση των επιπτώσεων έλλειψης νερού, στα μέρη που θα επεκταθούμε ή θα κατασκευάσουμε εργοστάσια. Το 2015, χαρτογραφήσαμε το δίκτυο για την κατασκευή και την διανομή χρησιμοποιώντας το εργαλείο World Resources Institute Aqueduct Water Risk Atlas.

ECOSMART™ Γραφεία

Το 2015 ξεκινήσαμε την εφαρμογή του προγράμματος ECOSMART™, που σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει συνθήκες εργασίας σε γραφεία φιλικά προς το περιβάλλον. Σε αυτή την συνεχή προσπάθεια μειώνουμε την κατανάλωση χαρτιού και αναλωσίμων και ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους μας να εφαρμόζουν έξυπνες στρατηγικές εκτύπωσης στην καθημερινή τους εργασιακή ρουτίνα.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το 2015 ενσωματώσαμε την φιλοσοφία ECOSMART σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να αναβαθμίσουν τις βιώσιμες διαδικασίες τους που οφελούν όχι μόνο τους ίδους αλλά και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο στόχος των ελεγκτών μας είναι να εντοπίσουν ευκαιρίες για βελτίωση και να βοηθήσουν τους προμηθευτές μας να προβούν σε επικερδείς βελτιώσεις  για την μείωση ρεύματος, ενέργειας και νερού. 180 Ασιάτες κατασκευαστές μας ελέγχθηκαν ήδη και βελτιστοποιούν την βιώσιμη απόδοση τους συνεχώς.