Η φιλοσοφία ECOSMART™  μας βοηθά να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο για το πως προσελκύουμε, εξελίσσουμε και φροντίζουμε την επόμενη γενιά ταλέντων. Τώρα αυξάνουμε τις προσπάθειες μας σε παγκόσμιο επίπεδο να εμφυσήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση και ασφάλεια στον πιο πολύτιμο πόρο μας - τους ανθρώπους μας. Είμαστε  απόλυτα προσεκτικοί ότι τηρούμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προωθούμε σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής μας αλυσίδας σε όλα τα Stanley Black+Decker προϊόντα μας.

Προσήλωση στην Ασφάλεια

Ασφάλεια Πάντα. Από τον Σεπτέμβριο του 2014, έχει παρατηρηθεί μείωση 33% κατά μέσο όρο σε μηνιαία βάση στα καταγεγραμμένα περιστατικά τραυματισμού και υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος: μια ανανεωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια που λέγεται Ασφάλεια Πάντα - που σημαίνει ασφάλεια πρώτα, τελευταία και παντού ενδιάμεσα.