Στην Stanley Black & Decker δουλεύουμε για να γινόμαστε ECOSMART™. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε αφοσιωμένοι στην βελτίωση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών, των προϊόντων, των κοινωτήτων. των προμηθευτών και των πελατών μας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε απόλυτα προσεκτικοί με τα κίνητρα βιωσιμότητας και θέτουμε ως προτεραιότητα μας τον ανοικτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι Άνθρωποι μας

Η φιλοσοφία ECOSMART™ αφορά την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ευθύνης για την ασφάλεια μέσα στην κουλτούρα μας, δημιουργώντας ένα πρότυπο για το πως προσελκύουμε, εξελίσσουμε και φροντίζουμε την επόμενη γενιά ταλέντων.


Μάθετε περισσότερα

Ο πλανήτης μας

Η φιλοσοφία ECOSMART™  αφορά την δημιουργία περιβαλλοντικής στρατηγικής για να εξασφαλίσουμε ότι προηγούμαστε των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των λειτουργιών μας.


Μάθετε περισσότερα

Τα προϊόντα μας

Το ECOSMART™ αφορά την ενσωμάτωση βιώσιμων λύσεων στην διαδικασία σχεδίασης των προϊόντων μας - να συμβάλλουμε στην μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της παραγωγής χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα και την αξία τους.


Μάθετε περισσότερα

Αναγνώριση για την Βιωσιμότητα μας

Η ECOSMART™ πρωτοβουλία μας είναι να προωθήσουμε τις αρχές της ευθύνης μας σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το 2010 είμαστε στην λίστα του Dow Jones Sustainability North American Index στην κατηγορία IEQ Machinery and Electrical Equipment. Ο δείκτης Dow Jones Sustainability North America  παρακολουθεί την απόδοση για το 20% των 600 μεγαλύτερων εταιρών στον Καναδά και τις ΗΠΑ της λίστας S&P  Global Broad Market που ηγείται στον τομέα της βιωσιμότητας.

Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα

Έχουμε επίσης επιτύχει το υψηλότερο δυνατό σκορ τόσο για τους δείκτες μας για το Climate Disclosure Leadership όσο και για το Climate Performance Leadership του Προγράμματος Δημοσιοποίησης Εκπομών Άνθρακα. Το Πρόγραμμα (CDP) δουλεύει μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εταιρίες για να δημοσιοποιήσουν τις  εκπομπές ρύπων που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.