Βάλτε τόλμη και γοητεία στον καθρέφτη σας

Βάλτε τόλμη και γοητεία στον καθρέφτη σας

Μετατρέψτε τον παλιό σας καθρέφτη σε ένα στολίδι τοίχουTurn your old mirror into a colourful wall feature

Εκτύπωση Σελίδας

Δείξτε στον παλιό σας καθρέφτη λίγη αγάπη. Με λίγο τρίψιμο, λίγο κέρωμα και ένα νέο χρώμα. θα δώσετε τόλμη και γοητεία στον καθρέφτη σας. Ακολουθήστε βήμα βήμα τις οδηγίες για να το δημιουργήσετε.

 1. Make any repairs to your mirror (glues and sprays work well on wood).

  Mirror_1

 2. Sand down the wooden surfaces – start with a coarse sandpaper grit and then move onto a finer paper.

  Mirror_2

 3. Wipe the surfaces clean with white spirit.

  Mirror_3

 4. Apply a primer coat if the item is made of bare wood.

  Mirror_4

 5. Apply 3/4 coats of your chosen top coat paint. Allow to dry for 24 hours before the next step.

  Mirror_5

 6. Use sand paper and or wire wool on any decorative / carved areas to lift off paint to achieve a distressed look. Focus on the edges and corners to achieve the desired result.

  Mirror_6

 7. Wipe the surfaces clean with white spirit.

  Mirror_7

 8. Once happy with the distressed surface finish, apply a beeswax coat, allow some time for it to absorb and then buff. Repeat this 5/6 times (more if required, for optimum shine).

  Mirror_8

Βάλτε τόλμη και γοητεία στον καθρέφτη σας