Δώστε ζωή στην παλιά σας καρέκλα

Δώστε ζωή στην παλιά σας καρέκλα

Δώστε νέα ζωή στην παλιά σας καρέκλα αλλάζοντας τον σκελετό της

Εκτύπωση Σελίδας


Είναι απλό να μετατρέψετε την παλιά σας καρέκλα σε καινούρια ξανά. Τα μόνα που χρειάζονται είναι λίγο τρίψιμο με κερί και να ακολουθήσετε τις απλές οδηγίες βήμα βήμα.

Είναι απλό να μετατρέψετε την παλιά σας καρέκλα σε καινούρια ξανά. Τα μόνα που χρειάζονται είναι λίγο τρίψιμο με κερί και να ακολουθήσετε τις απλές οδηγίες βήμα βήμα.

 1. Make any repairs to your chair (glues and sprays work well on wood).

  Chair_1

 2. Sand down the wooden surfaces – start with a coarse sandpaper grit and then move onto a finer paper.

  For a smoother finish, start with a coarse sanding sheet and then finish with a finer sanding sheet.

  Chair_2

 3. Wipe the surfaces clean with white spirit.

  Chair_3

 4. Apply a beeswax coat, allow some time for it to absorb, and then buff. Repeat this 5/6 times (more if required, for optimum shine).

  Chair_4


 5. Remove the inner seat frame and place the fabric in the desired position.

  Chair_5

   


 6. Place some temporary staples to keep the fabric in position (make sure the fabric pile brushes down from back to front).

  Chair_6

 7. Staple the fabric underneath the seat frame, and place the desired folds in the seat corners, if required. Cut away any excess fabric, if necessary (leave a 1.5cm gap between staples).

  Chair_7


 8. Replace seat frame into chair.

  Chair_8

Δώστε ζωή στην παλιά σας καρέκλα