Τέλειο Κουκλόσπιτο

Τέλειο Κουκλόσπιτο

Δημιουργήστε ένα ενθύμιο με το οποίο θα παίζουν και θα το κρατήσουν σαν θησαυρό για πάντα. Αυτό το απλό και πρακτικό κουκλόσπιτο είναι εύκολο στην κατασκευή και μπορείτε να το βάψετε και να το διακοσμήσετε όπως θέλετε.

Εκτύπωση Σελίδας
 1. Πρώτα πρέπει να κόψετε τη12mm MDF σανίδα για να την χρησιμοποιήετε για τα πατώματα και τους τοίχους του κουκλόσπιτου. Χρησιμοποιήστε ένα μέτρο και ένα μολύβι για να μαρκάρετε 15 εκατοστά από την πλαϊνή άκρη της σανίδας και τραβήξτε μία γραμμή μέχρη κάτω. Μετά κόψτε κατά μήκος της γραμμής χρησιμοποιώντας τροχό και δημιουγήστε μία μακριά σανίδα πλάτους 15 εκ.

  DollHouse Step 00

 2. Για τους εσωτερικούς τοίχους - Μαρκάρετε 21 εκ. από το τέλος της σανίδας και τραβήξτε ευθείες γραμμές με μία γωνία μαραγκού και ένα μολύβι. Επαναλάβετε 3 φορές. Τα δύο από τα τρία κομμάτια θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσετε τους δυο εσωτερικούς τοίχους του κουκλόσπιτου. Είναι σημαντικό όλες οι κοπές να έχουν καλές γωνίες.

  Για τους εξωτερικούς τοίχους – Μαρκάρετε 67,8 εκ. στο μήκος. Θα χρειαστείτε συνολικά 2 εξωτερικούς τοίχους.

  Για τα πατώματα – θα χρειαστείτε να κόψετε 3 κομμάτια με μήκος 45 εκ.

  DollHouse Step 02

 3. Κόψτε τις σανίδες στο μέγεθος των 3 εσωτερικών τοίχων, των 2 εξωτερικών τοίχων και των 3 πατωμάτων.

  DollHouse Step 03

 4. Σχεδιάστε με το μολύβι ένα ορθογώνιο σε σχήμα πόρτας στα 2 κομμάτια των 21 εκ. για να δημιουργήσετε τους εσωτερικούς τοίχους μεταξύ των δωματιών στο κουκλόσπιτο. Χρησιμοποιώντας μία σέγα, κόψτε προσεκτικά τις γραμμές για να δημιουργήσετε 2 πλαίσια πόρτας.

  DollHouse Step 04

 5. Τοποθετείστε το κομμάτι των 21 εκ. στο πλάι του κομματιού των 67,8 εκ. που είναι ο εξωτερικός τοίχος. Σχεδιάστε μία γραμμή με το μολύβι κατά μήκος της άκρης για να δημιουργήσετε ένα κενό 1,2 εκ.

  DollHouse Step 05

 6. Position the edge of your 210mm panel from the line you’ve just made, as shown. Draw a line along the other end of the panel to create a 210mm wide spacer.

  DollHouse Step 06

 7. Τοποθετείστε όρθιο το πάνελ των 21 εκ στο πλάι και δημιουργήστε άλλο ένα κενό 1,2 εκ. Επαναλάβετε την διαδικασία κατά μήκος του 67,8 εκ. MDF. 

  DollHouse Step 07

 8. Επαναλάβετε την διαδικασία κατα μήκος του ΜDF.

  DollHouse Step 08

 9. Στο τέλος, σχεδιάστε ένα ορθογώνιο για να κόψετε την εξώπορτα. Σχεδιάστε το ίδιο μέγεθος όπως το ορθογώνιο για την εσωτερική πόρτα. 

  Σχεδιάστε ένα μικρότερο, τετράγωνο μέσα στα άλλα 2 κομμάτια των 21 εκ. Αυτά θα είναι τα παράθυρα σας.

  DollHouse Step 09

 10. Χρησιμοποιώντας την σέγα, κόψτε προσεπτικά γύρω από τις γραμμές για τα παράθυρα και τις πόρτες. Για τα παράθυρα θα πρέπει να να κάνετε μία μικρή τρύπα από πρίν μέσα στα τετράγωνα για να έχετε ένα σημείο να ξεκινήσετε την κοπή με την σέγα.
   

  DollHouse Step 10

 11. Χρησιμοποιώντας το τριβείο Mouse®, λειάνετε τις άκρες από τα παράθυρα και τις πόρτες. 

  DollHouse Step 11

 12. Τρυπήστε 2 πιλοτικές τρύπες των 3χιλ μέσα στο κάθε κενό των 1,2 εκ. στα πάνελ για τους εξωτερικούς τοίχους, τουλάχιστον 30 χιλ. από την κάθε άκρη.

  DollHouse Step 13

 13. Τρυπήστε μέσα από αυτές τις τρύπες μέσα στα κομμάτια για το δάπεδο.

  DollHouse Step 14

 14. Χρησιμοποιώντας τις 30 mm βίδες, συνδέστε την βάση και το 1ο εσωτερικό όροφο σε έναν από τους 2 εξωτερικούς τοίχους. Μην συνδέσετε ακόμα τον άλλον εξωτερικό τοίχο.

  DollHouse Step 15

 15. Μετά την τοποθέτηση των 2 πρώτων ορόφων, αποφαστείτε που θα θέλατε τους εσωτερικούς τοίχους. Εμείς έχουμε τοποθετήσει το τοίχο 15 εκ από τον εξωτερικό τοίχο. Χρησιμοποιώντας μία γωνία σχεδιάστε την θέση των εσωτερικών τοίχων και σημειώστε και που είναι το κενό της πόρτας. Τρυπήστε νέες τρύπες όπως στα προηγούμενα βήματα.

  DollHouse Step 17

 16. Χρησιμοποιώντας το τρυπάνι σας και τις 30mm βίδες, συνδέστε τον πρώτο εσωτερικό τοίχο ανάμεσα στη βάση του κουκλόσπιτου και τον πρώτο όροφο.

  DollHouse Step 18

 17. Ασφαλίστε τον πρώτο εσωτερικό τοίχο στην θέση του από την άλλη πλευρά.

  DollHouse Step 19

 18. Τοποθετείστε τον δεύτερο εσωτερικό τοίχο μεταξύ των υπόλοιπων δύο εσωτερικών δαπέδων. Ασφαλίστε το και από τις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας το δράπανο και τις βίδες.

  DollHouse Step 20

 19. Τοποθετείστε τα υπόλοιπα κομμάτια για δάπεδο και συνδέστε τους τοίχους μέσω των πιλοτικών τρυπών, χρησιμοποιώντας το δράπανο και τις 30 mm βίδες. Ασφαλίστε τον εξωτερικό τοίχο και από την άλλη πλευρά του κουκλόσπιτου

  DollHouse Step 21

 20. Ώρα να κόψουμε τα κομμάτια για την οροφή. Κόψτε ένα πάνελ 15εκ x 30εκ. και ένα πάνελ 15εκ x 28,8 εκ.

  Συνδέστε τα δύο κομμάτια οροφής και σχηματίστε ένα V στις ορθές γωνίες χρησιμοποιώντας ένα δράπανο και 30mm βίδες.

  DollHouse Step 22

 21. The roof will be attached by the backing panel, so for the time being just place in position.

  Place the dolls house onto a piece of 4mm ply or similar. Ensure the roof is positioned centrally. Line up the edge of the house with the board and measure to the centre of the house. Position the roof so that the top of it is the same distance form the edge of the board. Using a pencil, draw around the outside of the house and the interior walls, floors and the roof.

  DollHouse Step 22

 22. Once you’ve drawn around the floors and internal walls, mark square outlines for your windows. We used two windows on the first floor of the dolls house and one window in the loft. You now have the stencil for your back wall.

  DollHouse Step 25

 23. Use your circular saw to cut around the outer edges of the doll house stencil.

  DollHouse Step 27

 24. Drill pilot holes into the edges of your back windows before cutting them out.

  DollHouse Step 28

 25. Use your jigsaw to carefully cut out the back windows.

  DollHouse Step 29

 26. Use your detail sander to smooth all of the edges.

  DollHouse Step 30

 27. Before attaching the back panel, paint your dolls house in colours of your choice. You may want to use gift wrapping to create some funky interior room decorations.

  DollHouse Step 32

 28. Attach the back wall using a hammer and pins.

  DollHouse Step 33

 29. Add furniture to the dolls house and you’re done. 

  DollHouse Step 34

Τέλειο Κουκλόσπιτο