Πώς μπορώ να βρω τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος μου;

 

Αριθμός μοντέλου
Ο αριθμός μοντέλου ενός προϊόντος αναγράφεται στη συσκευασία, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο κάτω ή πίσω μέρος του προϊόντος.

Σειριακός αριθμός
Οι σειριακοί αριθμοί είναι μοναδικοί για κάθε προϊόν και συνήθως βρίσκονται πάνω ή κοντά στην ετικέτα του προϊόντος. Οι σειριακοί αριθμοί αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας, συμπληρώστε την ημερομηνία αγοράς, π.χ. 20/06/2020.